Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij verheugen ons op uw bezoek aan de GEZE-internetpagina's en uw belangstelling voor onze ondernemingsgroep en producten.


Wij vatten de bescherming van uw privésfeer en uw privégegevens heel serieus op. Daarom geven wij u hier uitgebreide informatie, zodat u zich bij het bezoek aan onze internetpagina’s veilig voelt  en weet, dat wij ook rekening houden met uw privacy  bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gegevens die bij het bezoek aan onze website verkregen worden, behandelen wij altijd vertrouwelijk en volgens de geldige wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming. Gegevensbescherming en informatieveiligheid zijn een vast onderdeel  van ons ondernemingsbeleid.


Voor websites van andere aanbieders gelden onze gegevensbeschermingsprincipes niet, ook als onze internetpagina's hieraan gekoppeld zijn. Neem daarom de desbetreffende bepalingen aangaande gegevensbescherming van de betreffende website aanbieders in acht, wanneer u onze website verlaat.


Wat zijn persoonsgerelateerde gegevens?
Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle specifieke informatie over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres, E-mailadres, etc.


Inwinning en verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan wij standaard het IP-adres op, dat aan u is toegewezen door uw internetprovider, evenals de datum en de duur van het bezoek. Daarnaast worden de internetpagina, vanuit welke u ons bezoekt, en de webpagina's die u bij ons bezoekt, opgeslagen. Dit gebeurt op anonieme wijze.


Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen, als u ons dit actief meedeelt, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract.


Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en oormerking
GEZE gebruikt uw persoonlijke gegevens in de telkens daarvoor vereiste omvang voor technische administratie van onze website, voor het klantenbeheer, voor eigen enquêtes en voor de marketing.


In dit verband zouden wij uw gegevens ook graag gebruiken, om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en / of te mogen bevragen. Mocht u daarmee niet akkoord zijn, dan kunt u ons dat op ieder willekeurig moment meedelen. Dan blokkeren wij deze gegevens dienovereenkomstig. Meer informatie vindt u op de desbetreffende website.


Onze medewerkers en agentschappen, die belast zijn met de bewerking van uw gegevens, zijn uiteraard door ons tot vertrouwelijkheid en het volgen van de federale wetgeving aangaande de gegevensbescherming (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz) verplicht. Voor het overige geven wij, zonder uw toestemming, uw gegevens niet aan derden buiten GEZE door. Een uitzondering hierop vormt de overdracht van persoonsgerelateerde gegevens aan staatsinstellingen en autoriteiten op grond van dwingende nationale rechtsvoorschriften.


Cookies
Cookies zijn kleine bestanden, die op uw vaste schijf worden opgeslagen. Hierdoor wordt navigeren eenvoudiger en de website zeer gebruiksvriendelijk.


Wij gebruiken dergelijke cookies om voorkeuren van de bezoekers te herkennen, de websites optimaal vorm te kunnen geven en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te identificeren. Hierdoor wordt het ons mogelijk, onze website meer doelgericht op de behoeften van de bezoekers af te stemmen en ons aanbod voor u te verbeteren. Wij gebruiken cookies ook om vast te stellen of u in het verleden vanaf uw apparaat onze pagina's bezoekt hebt, waarbij hiervoor alleen de opgeslagen cookie op uw apparaat wordt geïdentificeerd.


Persoonsgerelateerde gegevens worden ook in cookies opgeslagen, als u deze actief hebt ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een met wachtwoord beveiligde online toegang, waarbij uw user-ID en het wachtwoord juist automatisch worden opgeroepen.


U kunt onze website ook zonder cookies gebruiken ofwel tegen het gebruik zijn of reeds geplaatste cookies wissen. Dit gebeurt met behulp van uw browserinstellingen, waarin u de acceptatie van cookies afwijst of  cookies kunt wissen. Let erop dat dan enkele functies van de internetpagina's eventueel niet meer uitvoerbaar zijn.


Google Analytics
GEZE gebruikt voor statistische doelen en voor het opmaken van de gegevens Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S. – hierna Google). Ook Google Analytics gebruikt cookies. De hierbij gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de V.S. overgebracht en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de website op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking door Google van de op de boven omschreven wijze en voor het bovengenoemde doel over u ingewonnen gegevens.


Als u niet wilt dat wij informatie over uw bezoek verzamelen en analyseren, kunt u dat op ieder willekeurig moment voor de toekomst herroepen (Opt-Out). Voor de technische omzetting van een dergelijke herroeping wordt in uw browser een Opt-Out-cookie geplaatst, waarbij deze cookie uitsluitend voor de toewijzing van uw herroeping dient. Houd er hierbij rekening mee dat een Opt-Out-cookie om technische redenen alleen bij het betreffende apparaat gevonden kan worden, vanuit welke deze geplaatst is. Als u cookies wist of een ander apparaat of een andere browser gebruikt, moet u de Opt-Out opnieuw uitvoeren.


Klik hier om een Opt-Out-cookie met betrekking tot Google Analytics te plaatsen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Veiligheid
GEZE heeft organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd, om alle beheerde gegevens, dus ook de door u bij ons opgeslagen informatie, tegen manipulaties, verlies, vernieling en tegen de toegang van onbevoegde personen te beschermen. Wij houden onze veiligheidsmaatregelen steeds actueel en werken continu en voortdurend aan verdere technologische ontwikkeling.


Informatierecht
Overeenkomstig het geldende recht delen wij u graag mee, of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Bent u als gebruiker geregistreerd, dan bieden wij u de mogelijkheid om de gegevens te laten wissen of wijzigen ofwel deze eventueel zelf te wissen of te wijzigen. Mocht er ondanks onze inspanningen m.b.t. de juistheid en actualiteit van de gegevens foutieve informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.


Als u suggesties of vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder voor de gegevensbescherming, die ook in het geval van informatieverzoeken of klachten tot uw beschikking staat.


U kunt de toezichthouder voor de gegevensbescherming van GEZE bereiken onder:


E-mail: datenschutz(at)geze.com
Tel.: 0049/7152/203-0


GEZE GmbH
- trefwoord gegevensbescherming -
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
D-71229 Leonberg

 
top